Lista aktualności Lista aktualności

„Plant your future!”

W czwartek 31.03.2022 roku Nadleśnictwo Radoszyce zostało odwiedzone przez uczniów II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej- Curie w Końskich.

Uczniowie klas dwujęzycznych: 1c i 3c1P wrac z nauczycielkami: Panią Justyną Iwańską, Panią Katarzyną Ciszewską oraz Panią Magdaleną Siatkowską mieli okazję zaznajomić się z biologią głównych gatunków drzewiastych, których pierwszy etap życia w Szkółce Leśnej przedstawiła Beata Kiełbus- Leśniczy Szkółkarz.

Młodzież konkurowała również między sobą tworząc tor wyścigowy dla drewnianych kul, poznając dzięki temu obieg wody w lesie- spływ powierzchniowy oraz akumulację wody w różnych warstwach drzewostanu. Odbyliśmy również spacer w chmurach- oglądaliśmy górną warstwę drzew oraz poruszanie się drzew na wietrze.

Główny cel spotkania- sadzenie drzew niestety nie był możliwy do zrealizowania ze względu na nagły opad śniegu, jednak nic straconego- jak tylko zrobi się cieplej i prace odnowieniowe zostaną wznowione- zasadzimy drzewa zgodnie z założeniami projektu realizowanego przez szkołę na platformie edukacyjnej eTwinning pt. „Plant your future!” powstałego we współpracy II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich oraz National Humanitarian High School „St. st. Ciril and Metody” w Błagojewgradzie w Bułgarii. Twórcami oraz koordynatorami projektu są Magdalena Siatkowska oraz Albena Uzunova. Celem projektu jest szerzenie postaw prośrodowiskowych oraz prospołecznych we współpracy międzynarodowej.

Informacje o projekcie: https://www.lo2konskie.pl/plant-your-future/

Platforma eTwinning: https://live.etwinning.net/projects/project/372712

Co więcej, sadzenie drzew przez uczniów i nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej- Curie w Nadleśnictwie Radoszyce idzie w parze z ideą programu „Leśna szkoła z klimatem” Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Autorzy tekstu i fotografii: Patrycja Kazik- Ślązak, Magdalena Siatkowska