Historia Historia

Rys historyczny

Tereny obecnego Nadleśnictwa Radoszyce należą do jednych z najwcześniej zagospodarowanych i zaludnionych regionów Polski. Udokumentowane dzieje osadnictwa na tym obszarze sięgają początków polskiej państwowości. Równolegle z osadnictwem rozwijał się przemysł górniczo – hutniczy. Pozostałością po sieci kuźnic staszicowskich w tym rejonie, jest między innymi muzeum w Sielpi, które w przeszłości funkcjonowało jako huta. Ważną rolę w rozwoju przemysłu wydobywczego rudy żelaza oraz hutnictwa odegrały okoliczne lasy, które były źródłem surowca do produkcji dużych ilości węgla drzewnego. Lasy obecnego obrębu Radoszyce, były ongiś własnością królewską pod zarządem starosty radoszyckiego.

             Po ostatnim rozbiorze Polski, lasy królewskie stały się automatycznie lasami rządowymi, a po pierwszej wojnie światowej lasami państwowymi, z których utworzono Nadleśnictwo Państwowe Radoszyce. Natomiast lasy obrębu Ruda Maleniecka stanowiły do roku 1945 własność prywatnych majątków ziemskich, które w 1945 roku zostały upaństwowione na mocy dekretu PKWN z 12. 12. 1944 r. Po szeregu reorganizacjach, dopiero w 1987 roku Nadleśnictwo uzyskało na dłużej swój kształt, który zachował się do końca roku 2003.

W tym czasie nadleśnictwo składało się z dwóch obrębów – Rudy Malenieckiej i Radoszyc oraz  dziesięciu leśnictw (w maju 2003 roku liczba leśnictw zmniejszyła się do dziewięciu). W roku 2004 obszar nadleśnictwa został powiększony o dodatkowy obręb – Snochowice, będący dotychczas pod zarządem  Nadleśnictwa Kielce. W roku 2007 obręb Snochowice ponownie powrócił pod zarządy Nadleśnictwa Kielce. Na dzień dzisiejszy  Nadleśnictwo Radoszyce składa się z jednego obrębu - Radoszyce, w skład którego wchodzi dziewięć leśnictw.

               Obszar  Nadleśnictwa Radoszyce był terenem działania wielu partyzanckich formacji. Leśniczówka w miejscowości Zychy była przez pewien czas kwaterą majora Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal", z tego rejonu pochodziło też kilka osób walczących w oddziale „Hubala".
W późniejszym czasie okoliczne lasy dawały schronienie licznym oddziałom partyzanckim wchodzącym w skład różnych formacji. W miejscowości Gruszka miała miejsce jedna z większych w Polsce bitew partyzanckich stoczonych w czasie II wojny światowej. W lasach tego rejonu spotkać można także miejsca pamięci poświęcone ofiarom walk powstańczych. Jednym z takich miejsc jest uroczysko „Ormanicha", gdzie znajduje się pomnik poświęcony powstańcom z 1863 roku. Nieopodal rośnie okazały „Dąb śmierci", na którym jak głosi legenda powieszonych zostało kilku powstańców.

 

 

Stare zdjęcie dworku - siedziba Nadleśnictwa Ruda Maleniecka do 2014 roku

 

 

Zabytkowa kaplica w sąsiedztwie byłego biura Nadleśnictwa Ruda Maleniecka

 

 

Mostek na stawie znajdującym się przed byłym budynkiem Nadleśnictwa Ruda Maleniecka

 

 

 

Pracownicy jednego z ówczesnych Leśnictw - Leśnictwa Salachowy Bór.

 

 

Przedwojenne zdjęcie miejscowości Radoszyce - siedziby nieistniejącego już Nadleśnictwa Radoszyce oraz obecnej siedziby Nadleśnictwa Ruda Maleniecka 

 

 

Widok na Radoszyce od strony byłego Nadleśnictwa.

 

 

 

 Widok na kościół parafialny w Radoszycach od strony rynku.

 

 

Pomnik słynnej "Tereski" z oddziału mjr Dobrzańskiego w miejscowości Cis.

 

Nagrobek Inspektora Lasów Rządowych - cmentarz w Radoszycach.