Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Nadleśnictwo nie prowadzi własnej gospodarki łowieckiej, ale sprawuje nadzór nad działalnością Kół Łowieckich, dzierżawiących jego grunty.

Nadleśnictwo Radoszyce sprawuje nadzór merytoryczny nad gospodarką łowiecką w 8 obwodach, które dzierżawione są przez 6 kół łowieckich.

 

Inwentaryzacja zwierzyny wg stanu na dzień 10 marca 2013 r. - Nadleśnictwo Radoszyce.
                   
  Numery obwodów łowieckich
9 10 11 20 21 33 34 35 RAZEM:
ZWIEZRYNA GRUBA                  
Łosie 8 4 10 5 4 - - - 31
Jelenie 18 25 26 9 22 15 3 17 135
Sarny 50 95 84 78 140 142 73 100 762
Dziki 27 23 40 20 32 20 25 25 212
ZWIEZRYNA DROBNA                  
Lisy 30 38 40 28 40 30 25 30 261
Jenoty 8 4 35 5 15 8 7 10 92
Borsuki 6 6 10 5 12 12 12 12 75
Kuny 30 35 40 24 20 18 28 10 205
Norki amerykańskie - - - 2 10 - - - 12
Tchórze zwyczajne 20 10 15 12 10 10 8 5 90
Szopy pracze - - - - - - - - 0
Piżmaki 50 20 30 40 10 20 2 - 172
Zające szaraki 300 170 200 52 90 180 152 80 1224
Dzikie króliki - - - - - - - - 0
Jarząbki 90 40 70 20 60 30 12 60 382
Bażanty 80 90 60 45 3 80 51 30 439
Kuropatwy 300 300 150 40 50 80 248 60 1228
ZWIEZRYNA CHRONIONA                  
wilk - - - - - - - - 0
ryś - - - - - - - - 0
bóbr (stanowiska) 50 40 60 9 9 7 2 7 184
wydra 30 10 30 14 4 12 2 1 103
głuszec - - - - - - - - 0
cietrzew - 4 - 2 - - - - 6
kruk (gniazda) 10 12 10 5 8 8 14 7 74

 

 

Wykaz obwodów leśnych i polnych w Nadleśnictwie Radoszyce
Nadleśnictwo Radoszyce
         
Lp. Nr obwodu Typ obwodu Nazwa K.Ł. Gmina
1 9 P K.Ł. nr 2 Zalesie Końskie
Radoszyce
Ruda Maleniecka
2 10 P K.Ł. nr 4 Cietrzew Końskie
Żarnów
Ruda Maleniecka
3 11 L K.Ł. nr 2 Zalesie Fałków
Żarnów
Ruda Maleniecka
4 20 L K.Ł. nr 12 Iskra Końskie
Radoszyce
Ruda Maleniecka
5 21 L K.Ł. Bukowie Fałków
Radoszyce
Ruda Maleniecka
Słupia Konecka
6 33 L K.Ł. nr Szarak Mniów
Radoszyce
Smyków
7 34 P K.Ł. nr 31 Rosochy Radoszyce
Słupia Konecka
Łopuszno
8 35 P K.Ł. Bukowie Fałków
Radoszyce
Krasocin
Słupia Konecka
         
P- obwód polny      
L- obwód leśny