Wydawca treści Wydawca treści

Mapy lasów

Zapraszamy do przejrzenia naszych map: mapy Lasów Państwowych oraz interaktywnej mapy ochrony przyrody Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu

Mapa Lasów Państwowych

Mapa prezentuje m.in. podział Polski na regionalne dyrekcje LP oraz nadleśnictwa, pokazuje granice leśnych kompleksów promocyjnych i parków narodowych, informuje o zakazach wstępu do lasów oraz zagrożeniach pożarowych.

Interaktywna mapa ochrony przyrody RDLP w Radomiu

Bardzo dokładna mapa ochrony przyrody RDLP w Radomiu, zawierająca kilkadziesiąt warstw z danymi, które można wyświetlać lub nie – w zależności od potrzeb.

Warstwy serwisu mapowego pogrupowane są w poszczególne projekty mapowe, dostępne na rozwijalnej liście w górnej części okna. Do wyboru są następujące projekty:

  1. Formy Ochrony Przyrody – zawiera warstwy WMS Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz formy ochrony przyrody występujące na terenie RDLP w Radomiu.

  2. Hodowla lasu – zawiera informacje na temat regionalizacji nasiennej lasów RDLP w Radomiu i lokalizacji obiektów istotnych z punktu widzenia selekcji, nasiennictwa i genetyki drzew leśnych.

  3. Mapa użytkownika – zawiera wszystkie warstwy.

  4.  Ochrona ekosystemów leśnych – zawiera lokalizację lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (sieci HCVF) oraz wyłączonych z użytkowania (referencyjnych).

  5. Ochrona lasu i ochrona przeciwpożarowa – zawiera szeroki zestaw warstw tematycznych z ochrony lasu dla obszaru administrowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu. W projekcie tym znalazły się również warstwy związane z ochroną przeciwpożarową, tj. strefy prognostyczne, bazy sprzętu ppoż., dostrzegalnie.

  6. Ogólna – zawiera podstawowe warstwy podziału administracyjnego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

  7. Turystyka i Edukacja – zawiera warstwy informacyjne na temat infrastruktury turystycznej i realizowanej w nadleśnictwach edukacji leśnej społeczeństwa.

 

W każdym z projektów mapowych jako podkład zostały użyte warstwy WMS Google Maps (WMS – Web Map Service - międzynarodowy standard udostępniania map rastrowych w internecie. Udostępniane mapy wyświetlane najczęściej w takich formatach jak GIF, JPEG, PNG.): mapa hybrydowa, drogi, mapa fizyczna i obraz satelitarny.

W oknie Lista warstw użytkownik może włączać lub wyłączać widoczność warstw tematycznych, zmieniać ich kolejność oraz ustawiać stopień przeźroczystości warstw za pomocą suwaka umieszczonego w dole okna. Możliwe jest również ukrycie okna, wówczas jednokrotne kliknięcie na belkę ukrytej ramki umożliwia chwilowy podgląd listy warstw.