Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Edukacja leśna prowadzona przez Lasy Państwowe ma na celu upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym i zrównoważonej gospodarce leśnej.

Dendrologiczna ścieżka dydaktyczna w Rudzie Malenieckiej

Ścieżka została utworzona przez Nadleśnictwo oraz Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Rudzie Malenieckej. Położona jest w zabytkowym podworskim parku, gdzie można zapoznać się ze wszystkimi lasotwórczymi drzewami rodzimego pochodzenia oraz z kilkoma gatunkami egzotycznymi. Przy ścieżce dydaktycznej, w budynku biurowym Nadleśnictwa, umiejscowiona jest sala dydaktyczna.

Kolejnymi przystankami na ścieżce dendrologicznej są:

1. Jodła Pospolita
2. Sosna pospolita
3. Świerk pospolity
4. Brzoza brodawkowata
5. Wierzba biała
6. Lipa drobnolistna
7. Klon jawor
8. Robinia akacjowa
9. Grab pospolity
10. Buk pospolity
11. Sosna wejmutka
12. Modrzew europejski
13. Klon pospolity
14. Olsza czarna
15. Kasztanowiec zwyczajny
16. Dąb szypułkowy
17. Wiąz szypułkowy
18. Topola czarna
19. Orzech szary 
20. Jesion wyniosły