Wydawca treści Wydawca treści

Scenariusze zajęć z zakresu edukacji leśnej

Obecne realia spowodowane pandemią oraz związane z nią regulacje wymusiły duże ograniczenie tradycyjnych form edukacji, a zwłaszcza edukacji leśnej. Szczególnego znaczenia nabrały zajęcia edukacyjne prowadzone online, jednak dla części osób ten tryb prowadzenia zajęć może stanowić zdecydowaną nowość. Aby ułatwić to zadanie, przekazujemy w Wasze ręce zestaw scenariuszy zajęć edukacyjnych przeznaczonych dla wszystkich grup wiekowych odbiorców. Można je wykorzystać jako gotowe rozwiązania lub potraktować jako źródło inspiracji, a wybrany schemat zmodyfikować zgodnie z potrzebami, także z możliwością przeprowadzenia zajęć w tradycyjny sposób.


Nadleśnictwo Ruda Maleniecka w Radiu Plus

W 2017 roku Nadleśnctwo Ruda Maleniecka brało udział w tworzeniu i nagranu audycji w Radiu Plus. Tematami audycji były:

1. Jak pomóc ptakom przetrwać zimę oraz jak zbudować budkę dla ptaków

2. Przepisy na idane święta.

Poniżej zamieszczamy audycję do odsłuchania.


"Zerówka" z Miedzierzy na ścieżce dydaktycznej

W dniu 28 września br. naszą ścieżkę edukacyjną odwiedziły dzieci z "zerówki" w Szkole Podstawowej w Miedzierzy

Dzieci odwiedziły ścieżkę dendrologiczną przy budynku nadleśnictwa w Rudzie Malenieckiej. Poznały gatunki drzew leśnych. Kolejnym etapem spotkania była wizyta na szkółce leśnej „Czapla”. Podczas wycieczki dzieci zapoznały się z warstwową budową lasu, zaprezentowano dzieciom sadzonki drzew hodowlanych na szkółce. Zajęcia zakończył poczęstunek  dla dzieci.