Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa.

Pomnikiem przyrody nazywamy pojedynczy twór przyrody żywej lub nieożywionej wyróżniający się indywidualnymi cechami spośród pozostałych elementów przyrodniczych, które nadają mu wartość: kulturową, historyczną i krajobrazową; (tą formą ochrony obejmuje się również grupy osobliwości przyrodniczych). Najczęściej w ten sposób chroni się stare okazałe drzewa i krzewy, formy geologiczne w postaci: skałek, jarów, głazów narzutowych, jaskiń itp.

W zarządzie Lasów Państwowych na terenie Nadleśnictwa Radoszyce znajduje się 8 pomników przyrody.

Wykaz istniejących pomników przyrody w Nadleśnictwie Radoszyce:

Lp.

Podstawa prawna

Leśnictwo

Oddział

Gatunek

 

Wymiary

Nr rej. RDOŚ

1.

Rozporządzenie Nr 11/2003 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2003 r. poz. 826);

Czapla

68-g

 

Dąb szypułkowy

Wiek – 201 l

Wys.-  30 m

Obwód – 445 cm

320

2.

Rozporządzenie Nr 11/2003 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2003 r. poz. 826);

Ruda Pilczycka

232-g

 

Dąb szypułkowy

Wiek – 251 l

Wys.-  24 m

Obwód – 480 cm

322

3.

Rozporządzenie Nr 11/2003 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2003 r. poz. 826);

Ruda Pilczycka

284-n

 

Buk zwyczajny

Wiek – 171 l

Wys. – 8 m**

Obwód – 460 cm

323

4.

Uchwała Nr XX/157/2020 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dn. 28.09.2020 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Ruda Maleniecka (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2020 r. poz. 3605); 

Szkucin

130-n

Dąb szypułkowy

Wiek – 161 l

Wys.-  29 m

Obwód – 390 cm

938

5.

Uchwała Nr XX/156/2020 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dn. 28.09.2020 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Ruda Maleniecka (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2020 r. poz. 3604);

Czapla

72-n

Lipa drobnolistna

Wiek – 121 l

Wys.-  25 m

Obwód – 320 cm

937

6.

Uchwała Nr XXV/150/2020 Rady Gminy Słupia Konecka z dn. 14.12.2020 r.  w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Słupia Konecka (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2020 r. poz. 4726);           

Ruda Pilczycka

286-a

Buk zwyczajny

Wiek – 151 l

Wys.-  31 m

Obwód – 464 cm

957

7.

Uchwała Nr XXV/151/2020 Rady Gminy Słupia Konecka z dn. 14.12.2020 r.  w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Słupia Konecka (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2020 r. poz. 4727);           

Ruda Pilczycka

283-b

Buk zwyczajny

 

 

 

Wiek – 150 l

Wys.-  30 m

Obwód – 406 cm

958

8.

Uchwała Nr XXXI/193/2021 Rady Gminy Słupia Konecka z dn. 30.06.2021 r.  w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Słupia Konecka (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2021 r. poz. 2513);           

Ruda Pilczycka

257-d-99

Dąb szypułkowy

Wiek – 150 l

Wys.-  25 m

Obwód – 435 cm

973