Zanocuj w lesie

Miło nam powitać Cię w lesie zarządzanym przez Lasy Państwowe.

To obszar, na którym możesz biwakować.

Zanim oddasz się relaksowi na łonie natury, przeczytaj, proszę, zasady korzystania z udostępnionych na ten cel terenów.

Ufamy, że pozostawisz to miejsce bez śladu swojej obecności.
Nie jesteś jedynym, który korzysta z tego miejsca.

Miłego obcowania z lasem!

 1. Regulamin korzystania z obszaru:
 1. Gospodarzem terenu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Radoszyce.
 2. Obszar oznaczony jest na mapie znajdującej się na stronie internetowej Nadleśnictwa Radoszyce w zakładce Zanocuj w lesie. Chcąc sprawdzić, czy jesteś już na terenie objętym programem, skorzystaj z aplikacji mBDL.
 3. Możesz tutaj bezpłatnie odpocząć, lecz pamiętaj, bez względu na to, jakiego wyposażenia używasz do wypoczynku, nie może ono niszczyć drzew, krzewów oraz runa leśnego. Nie możesz rozpalać ognisk.
 4. W jednym miejscu może nocować maksymalnie dziewięć osób, przez nie dłużej niż dwie noce z rzędu. W tym przypadku zgłoszenie nie jest wymagane. Jednak będzie nam miło, gdy do nas napiszesz i dasz znać, że się do nas wybierasz.
 5. Nocleg powyżej limitu osób i czasu określonego w pkt. 4, należy zgłosić mailowo na adres nadleśnictwa radoszyce@radom.lasy.gov.pl nie później niż 3 dni robocze przed planowanym noclegiem. Zgłoszenie wymaga potwierdzenia mailowego nadleśnictwa, które jest formalnym wyrażeniem zgody na pobyt.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko zgłaszającego,
 • telefon kontaktowy,
 • mail kontaktowy,
 • liczbę nocy (daty),
 • liczbę osób,
 • planowane miejsce biwakowania (nazwa obszaru),
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Jeśli zamierzasz nocować w lesie, rekomendujemy użycie własnego hamaka, płachty biwakowej, a w wypadku rozbicia namiotu pamiętaj, żeby robić to na trwałej nawierzchni, bez szkody dla runa leśnego i bez rozgarniania ściółki leśnej.
 2. Zanim wyruszysz do lasu, sprawdź na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ mapę zakazów wstępu do lasu, czy nie został wprowadzony okresowy zakaz wstępu do lasu, np. z powodu dużego zagrożenia pożarowego.
 3. Sprawdź na stronach informacje dotyczące obszarów, gdzie prowadzone są prace gospodarcze, czasowe zamknięcia szlaków, zmiany przebiegu szlaków itp.
  https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/
 4. Pamiętaj, że na fragmentach obszaru wyznaczonego do nocowania mogą znajdować się miejsca, w których obowiązuje stały zakaz wstępu (np. uprawy leśne czy ostoje zwierząt wynikające z zapisów art. 26 ustawy o lasach). Sprawdź ich lokalizację na mapie lub zapytaj koordynatora programu w nadleśnictwie.
 5. Pamiętaj, że na fragmentach obszaru wyznaczonego do nocowania, mogą znajdować się miejsca, w których obowiązuje okresowy zakaz wstępu do lasu wynikający z zapisów art. 26 ustawy o lasach (np. wykonywane są zabiegi gospodarcze). Korzystanie z nich jest zabronione. Sprawdź informacje na stronie www nadleśnictwa lub zapytaj koordynatora programu w nadleśnictwie.
 6. Lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu, z wyjątkiem upraw leśnych do 4 m wysokości, oznacza się tablicami z napisem „zakaz wstępu” oraz w przypadku okresowego zakazu, wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu. W trosce o swoje bezpieczeństwo nigdy nie łam tych zakazów.
 7. Sprawdzaj prognozy pogody dla obszaru, na którym przebywasz. W razie ostrzeżeń przed silnymi wiatrami i burzami, w trosce o swoje bezpieczeństwo, koniecznie zrezygnuj z pobytu w lesie.
 8. Pamiętaj, że nie jesteś jedynym użytkownikiem lasu. Są tu też inni, np. rowerzyści, koniarze czy myśliwi. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Bądź widoczny np. używaj sprzętu i ubrań w jaskrawych kolorach oraz zostaw na noc zapalone, widoczne z daleka światło.
 9. W razie wątpliwości skontaktuj się z koordynatorem programu w nadleśnictwie.
 10.  Nie wjeżdżaj do lasu pojazdem silnikowym, zaprzęgowym ani motorowerem. Jeśli przyjechałeś samochodem, zostaw go na miejscu do tego wyznaczonym.

Miejsce postoju pojazdów:

Adres leśny: 16-12-1-10-17-c-00

 1. Możesz pozyskiwać na własny użytek owoce i grzyby. Zanim je pozyskasz, upewnij się, że są jadalne i nie podlegają ochronie gatunkowej oraz że nie znajdujesz się w oznakowanym miejscu, w którym zbiór płodów runa leśnego jest zabroniony. 
 2. Weź z domu worek na odpadki i po biwakowaniu zabierz je ze sobą. W środku lasu nie znajdziesz kosza na śmieci.
 3. Zachęcamy Cię, abyś do przechowywania przyniesionych do lasu posiłków i napojów używał pudełek i butelek wielokrotnego użytku.
 4. Nie wyrzucaj pozostałości jedzenia, które przyniosłeś za sobą. Nie są one naturalnym składnikiem ekosystemu leśnego i mogą zaszkodzić dziko żyjącym zwierzętom.
 5. Załatwiając potrzeby fizjologiczne, zatrzyj po sobie ślady. Ogranicz używanie środków higieny osobistej ingerujących w środowisko naturalne np. chusteczek nawilżanych.
 6. Jeśli zabierasz na wyprawę swojego pupila, pamiętaj, żeby trzymać go cały czas na smyczy.
 7. W trosce o bezpieczeństwo swoje i dzikich zwierząt zachowaj od nich odpowiedni dystans. Nie podchodź do nich i nie próbuj ich karmić.
 8. Zwróć uwagę na to, żeby nie planować noclegu na trasie przemieszczania się leśnych zwierząt (charakterystyczne wąskie, wydeptane ścieżki).
 9. W razie zagrożenia zdrowia znajdź najbliższy słupek oddziałowy i podaj osobom przyjmującym zgłoszenie numery, które są na nim widoczne.
 10. Pamiętaj, że nie jesteś jedynym gościem lasu. Zachowaj ciszę.
 11. Zapoznaj się ze zasadami bezpiecznego i etycznego przebywania na obszarze. Znajdziesz je wszystkie na stronie Nadleśnictwa Radoszyce.
 12. W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z Nadleśnictwem Radoszyce, koordynator programu Beata Kiełbus.

  II. Mapa okresowego zakazu wstępu do lasu:

https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/ 

 

Przed wejściem do lasu sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakadem.

 

      III. Zasady bezpiecznego korzystania z lasu:

https://czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-lesie-i-porady-3

 

      IV. Terminy polowań zbiorowych, kóre koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Pamiętaj, że na obszar, na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!

Koło Łowieckie „Iskra” nr 12 Kielce:

Lp.

Data polowania

Miejsce zbiórki

Rejon Polowań

Kierownik i Zastępca Polowania

Uwagi

1

17.10.2021

Cieklińsko

Cis Lipa

Sadkowski Ciszek

 

2

31.10.2021

Cieklińsko

Obora

Luzeńczyk Świercz

Hubertowskie

3

14.11.2021

Cieklińsko

Wiosna

Gorzelak Czechowski

 

4

28.11.2021

Cieklińsko

Grodzisko Wisy

Luzeńczyk Więckiewicz

 

5

12.12.2021

Cieklińsko

Radoszyce Zychy

Młodziński Czechowski

 

6

26.12.2021

Cieklińsko

Jacentów Polesie

Śliwiński Sadkowski

 

 

Koło Łowieckie nr 4 „Cietrzew”

Lp.

Data

Obwód

Teren polowania

Miejsce zbiórki

Gatunek zwierzyny

Prowadzący

Przygotowanie polowania

1

17.10.2021

10

Soczówki, Wierzchowisko, Malków

Wierzchowisko przystanek PKS

Dzik, lis

P. Malasiński

Polowanie z psami

2

24.10.2021

10

Żarnów, Bronów, Wierzchowisko

Bronów- obok stawu

Dzik, lis

J.Stępniewski

Polowanie z psami

3

7.11.2021

10

Żarnów, Bronów, Paszkowice (Hubertowskie)

Bronów- obok stawu

Zając, Dzik, lis, bażant

J.Kalita

S.Dwojakowski
A.Matyja

4

14.11.2021

10

Soczówki, Wierzchowisko, Malków

Wierzchowisko przystanek PKS

Dzik, lis

M.Dwojakowski

Polowanie z psami

5

21.11.2021

2

Będbów, Barycz

Droga do „NAFTOBAZ”

Zając, dzik, lis, bażant

P.Jakóbczyk

P.Antosik
M.Gołos

6

05.12.2021

10

Malków, Grabków, Wierzchowisko

Malków- skrzyżowanie obok sklepu

Dzik, lis, bażant

L.Pękala

Sz.Nowak
S.Pękala

7

12.12.2021

2

Komaszyce- pola

Józefów- leśniczówka

Zając, dzik, lis, bażant

Ł.Arcab

A.Dołowski
M.Stroński

8

19.12.2021

10

Soczówki, Malków, Wierzchowisko (Wigilijne)

Malków- skrzyżowanie obok sklepu

Zając, dzik, lis, bażant

D.Nowak

J.Kalita
D.Jaros

9

02.01.2022

10

Bedlno, Dęba, Koliszowy

Głupiów- most

Dzik, lis, zając, koźle

S.Dwojakowski

A.Przedborski

10

09.01.2022

10

Wierzchowisko, Soczówki, Paszkowice

Wierzchowisko przystanek PKS

Dzik, lis, koza

D.Nowak

P.Malasiński

11

16.01.2022

2

Barycz-las

Szkółka leśna

Dzik, lis

A.Gołos

R.Juszyński

12

23.01.2022

10

Wierzchowisko, Soczówki, Paszkowice

Wierzchowisko przystanek PKS

Dzik, lis

Sz.Nowak

J.Podpłoński

13

30.01.2022

2

Kornica, Sędów, Nałęczów

Kornica- ścieki, oczyszczalnia

Dzik, lis, bażant

R.Dołowski

D.Bogusz
J.Wiśniewski

 

 

Koło Łowieckie nr 3 „Bukowie” w Końskich

Lp.

Data godziny rozpoczęcia i zakończenia

Obwód
Miejsce zbiórki

Prowadzący polowanie

Zwierzyna

Uwagi

1

5.09.2021

21
Stawy „Stażyk”

Robert Wielgopolan

Kaczka krzyżówka, głowienka, czernica, cyraneczka, gęś gęgawa, łyska, gołąb grzywacz, lis

Polowanie na kaczki, okolice wsi Młotkowice, Lipa

2

7.11.2021
9.00-16.00

35
Kadłub

Robert Wielgopolan

Jeleń, sarna koza, sarna koźlę, dzik, lis

Polowanie Hubertowskie, leśnictwo Ruda Pilczycka, okolice wsi Ruda Pilczycka, Pilczyca, Olszówka, Radwanów

3

21.11.2021
9.00-16.00

21
Szkucin leśniczówka

Tomasz Rowiński

Jeleń, sarna koza, sarna koźlę, dzik, lis

Polowanie leśne w okolicach wsi Szkucin, Hucisko

4

5.12.2021
9.00-15.00

35
Zabrody (Neuman)

Stanisław Rak

Jeleń, sarna koza, sarna koźlę, dzik, lis

Polowanie leśne w okolicy wsi Budzisław, Zabrody, Skąpe

5

19.12.2021
9.00-15.00

35
Kadłub

Robert Wielgopolan

Jeleń, sarna koza, sarna koźlę, dzik, lis

Polowanie wigilijne, leśnictwo Ruda Pilczycka, okolice wsi Ruda Pilczycka, Pilczyca, Olszówka, Radwanów

6

27.12.2021
9.00-15.00

21
Kadłub

Krzysztof Kuszewski

Jeleń, sarna koza, sarna koźlę, dzik, lis

Polowanie leśne na terenie leśnictwa Szkucin

7

15.01.2022
9.00-15.00

35
Bukowie

Robert Kozielski

Jeleń, sarna koza, sarna koźlę, dzik, lis

Polowanie leśne w okolicy wsi Słupia, Bukowie, Pilczyca, Rytlów

 

Dane kontaktowe:

 • www. radoszyce.radom.lasy.gov.pl
 • e-mail:radoszyce@radom.lasy.gov.pl
 • tel.: 413731595 lub 600877273

 

Nadleśnictwo zaprasza do wypełnienia ankiety dotyczacej nocowania w lesie znajdującej sie pod linkiem : http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl