Wydawca treści Wydawca treści

Stanowisko dokumentacyjne

Stanowiska dokumentacyjne to ważne pod względem naukowym i dydaktycznym obszary występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych. Tą indywidualną formą ochrony przyrody mogą być również objęte miejsca występowania kopalnych szczątków roślin i zwierząt.

Na terenie Nadleśnictwa Radoszyce zna podstawie Uchwały nr XVIII/136/2020 z dnia 29.06.2020 r. oraz Postanowienia nr 1/2020 z dnia 12.08.2020 r. znajduje się stanowisko dokumentacyjne o nazwie „Żwirownia w Księżym Lesie”.

Celem ochrony- ze względu na walory naukowe- jest zachowanie sztucznego odsłonięcia żwirów snochowickich, stanowiących charakterystyczny element profilu stratygraficznego dolnej jury w północno- zachodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich, który jako surowiec mineralny łatwo ulega zniszczeniu poprzez eksploatację.