Wydawca treści Wydawca treści

Położenie Nadleśnictwa Radoszyce

Nadleśnictwo Radoszyce jest jednym z 23 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Nadleśnictwo położone jest na terenie woj. świętokrzyskiego w zasięgu terytorialnym dwóch powiatów (kieleckiego i koneckiego) w obrębie 6 gmin: Końskie, Smyków, Radoszyce, Słupia Konecka, Ruda Maleniecka, Mniów. Zajmuje ono powierzchnię 11 845,12 ha i składa się z jednego obrębu Radoszyce.

Lasy Nadleśnictwa położone są w VI Krainie Małopolskiej. Południowa część Nadleśnictwa znajduje się w dzielnicy Gór Świętokrzyskich, natomiast północna w dzielnicy Łódzko – Opoczyńskiej. Siedzibą Nadleśnictwa są Radoszyce – miejscowość położona na zachód od Końskich przy trasie Jędrzejów-Grójec.

Z położeniem Nadleśnictwa związana jest urozmaicona rzeźba terenu. Południowa, przyległa do Gór Świętokrzyskich część Nadleśnictwa charakteryzuje się pagórkowatą rzeźbą terenu o różnicy poziomów dochodzącej do 80 m. Pozostałe obszary to tereny równinne, na których występują wzgórza morenowe oraz miejscowe zabagnienia. Największą rzeką przepływającą przez teren Nadleśnictwa jest rzeka Czarna Konecka (Maleniecka), będąca prawym dopływem pobliskiej Pilicy.

 

Położenie Nadleśnictwa Radoszyce - Leśna Mapa Numeryczna (Ryc.)