Galeria zdjęć

Zdjęcia z samolotu

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Nadleśnictwo Radoszyce podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwo Radoszyce dzieli się na 9 leśnictw.

Projekty i fundusze

Nasze Nadleśnictwo brało udział w projekcie "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.